NAŠE SLUŽBY

Nabízíme komplexní služby od architektonické studie přes projektovou dokumentaci až po technický dozor investora.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

 • kompletní zaměření objektu, zakreslení stávající dispozice bytu nebo rodinného domu
 • zajištění potřebných průzkumů a studií

 

ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

 • architektonické studie novostaveb rodinných domů nebo vila domů
 • architektonické studie rekonstrukcí bytů nebo rodinných domů
 • změny dispozic bytů a rodinných domů
 • 3D vizualizace staveb, interiérů, virtuální prohlídky

 

PROJEKČNÍ SLUŽBY

 • stavební projekty rodinných domů a viladomů
 • projekty rekonstrukcí rodinných domů
 • stavební projekty ostatních typů staveb

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

 • dokumentace pro územní řízení, umístění stavby (DUR)
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS)
 • dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
 • dokumentace pro výběr zhotovitele (TENDR)
 • dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • dokumentace skutečného provedení, pasportizace stavby

 

OSTATNÍ SLUŽBY

 • autorský a technický dozor staveb