ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

...pomůžeme Vám převést Vaše představy a sny do reality. Na čistý bílý papír zachytíme Vaši vizi vysněného bytu, domu, pracovny či jíného stavebního záměru.

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

Pokud nemáte jasnou představu, jak by mohl Váš plánovaný stavební záměr fungovat a v neposlední řadě také vypadat, je architektonická studie prvním krokem, který je nutné podniknout. Než začneme společně hledat optimální řešení, prohlédneme si dané místo (pozemek či stavbu) a řekneme Vám, jaké jsou možnosti jeho využití. Řeknete si, co od naší práce očekáváte a k čemu bychom se společně měli dopracovat. Probereme Vaše požadavky na vysněné bydlení, pracovnu, provozovnu či jiný druh stavby, jaké máte preferované barevné a materiálové řešení a na základě toho vznikne několik variant možného řešení – koncept architektonické studie. Budeme-li spolu pokračovat dále, rozpracujeme koncept do větších podrobností tak, aby ze studie vzešel plnohodnotný podklad pro příp. projekt. Výsledkem architektonické studie je ucelený návrh, který obsahuje situační výkres, půdorysy všech podlaží, pohledy na fasády, jednoduché objemové, materiálové a konstrukční řešení.
Pokud se má dílo skutečně podařit, je architektonická studie nezbytným podkladem pro projektovou dokumentaci Vašeho stavebního záměru.

Co studie (rodinného nebo bytového domu) obsahuje?

- půdorysy, které řeší dispoziční uspořádání a základní rozměrové parametry stavby
- výpisem jednotlivých místností a jejich ploch
- architektonické pohledy včetně barevného a materiálového řešení
- základní 3D vizualizace exteriéru stavby
- situaci stavby na pozemku s návaznostmi na světové strany
- návaznosti na technickou infrastrukturu
- základní propočet investičních nákladů dle obestavěného prostoru

Co lze dále zpracovat?

- architektonickou studii interiéru stavby
- fotorealistické vizualizace interiéru a exteriéru příp. virtuální prohlídku
- koncept sadových úprav

Kolik architektonická studie stojí?

Cena je velmi individuální a záleží na rozsahu zakázky. Tedy na předpokládaném čase, který dané práci věnujeme. Koncepční návrh např. rodinného domu začíná na cca 5-6tis. Kč a může se propracovat až ke kompletní architektonické studii domu za 40 až 50tis. Kč. Architektonická studie složitějších domů s kompletním řešením interiérů a exteriérů, doplněná fotorealistickými vizualizacemi, virtuální prohlídkou, ve více variantách či se sadovými úpravami se bude pohybovat kolem 100 až 120tis. Kč. Vždy Vám rádi zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku dle požadovaného rozsahu zakázky.

NÁVRHY INTERIÉRŮ

Ke každému interiéru přistupujeme individuálně a návrh zpracujeme s ohledem na Vaše potřeby, funkci a praktičnost interiéru i Vaše finanční možnosti. Ukážeme Vám možné barevné kombinace, dekorace stěn, nábytku, podlah, dveří a bytových doplňků. Finální návrh Vám předvedeme na fotorealistických vizualizacích nebo formou virtuální prohlídky.

 

Co od nás získáte?

- návrh optimálního řešení příp. několik variant barevného a materiálového řešení vašeho interiéru
- návrh zpracováváme Vám na míru – tedy možnost konzultací nad pracovním návrhem a jeho úpravy
- standardně 2-3 pohledy na jeden interiér/místnost nebo virtuální prohlídku
- dohled nad realizací Vašeho interiéru

 

 

Jaká je cena za návrh interiéru?

Cena je opět velmi individuální a záleží na rozsahu zakázky. Koncepční návrh interiéru rodinného domu se dle velikosti bude pohybovat mezi 6 až 12tis. Kč (koncept obsahuje návrh dispozice interiéru a pracovní vizualizace). Podrobný návrh interiéru rodinného domu pak mezi 10 až 25tis. Kč (návrh obsahuje dispozici domu formou 3D půdorysu, fotorealistické vizualizace jednotlivých interiérů a příp. virtuální prohlídku).  Vždy Vám rádi zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku dle požadovaného rozsahu zakázky.
- koncepční návrh interiéru menšího pokoje - ložnice, dětský pokoj, pracovna od 3000 Kč
- koncepční návrh interiéru obývacího pokoje s KK od 4000 Kč
- podrobný návrh interiéru menšího pokoje - ložnice, dětský pokoj, pracovna od 4500 Kč
- podrobný návrh interiéru obývacího pokoje s KK od 6000 Kč