OSTATNÍ SLUŽBY

..od poradenství v oblasti stavebnictví po autorský a technický dozor stavby

AUTORSKÝ DOZOR

Dohlédneme na to, aby se daná stavba prováděla v souladu s platnou projektovou dokumentací. Autorský dozor provede nejlépe sám autor projektu nebo jeho nejbližší tým. Mezi naše úkoly v této fázi patří např. posuzování návrhů zhotovite na změny a odchylky zpracovávaných částí projektu, vyjádření k požadavkům na větší množství materiálu nebo stavebních prací apod.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Technický dozor investora zajišťuje podrobný dohled nad prováděním stavby. Také dohlédneme na to, aby se daná stavba prováděla v souladu s platnou projektovou dokumentací. Již od samého začátku komunikuje s dodavatelem stavebních prací, zkontroluje správnost smlouvy o dílo, výkazu výměr, rozpočtu a nabídnuté ceny. Dohlédne na kvalitu prováděných prací a dodržování všech technologických postupů jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů.